Hakkımızda
Ekibimiz
Çalışma Alanlarımız
Ortak Hukuk Büroları
Yayınlarımız
Üyeliklerimiz
İletişim
English


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
1-GAYRİMENKUL HUKUKU  
  • Temlik
• Devir ve Ferağ
• Finansal Kiralama
• İpotek tesisi ve terkini
• Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
• Gayrimenkul davaları
• Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri
 
    
2-ŞİRKETLER HUKUKU  
  • Şirketler hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıkların çözümü.
• Şirket kuruluşu, şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye artırımı ve indirimi, hisse devri ile
Türkiye’de irtibat bürosu ve şube açılışı.
 
    
3-ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU  
  • Uluslarası alacakların tahsilâtı, sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık 
    
4-FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU  
  • Ticari Marka ve İsimler
• Patent,
• Telif Hakları,
• Faydalı Model
 
    
5-TİCARİ SÖZLEŞMELER 
  • Ortaklık Sözleşmesi,
• Bayilik Sözleşmesi,
• Acente Sözleşmesi,
• İnşaat Sözleşmeleri,
• Satış Vaadi Sözleşmesi,
• Konsorsiyum Sözleşmesi
• İş Sözleşmesi
• Danışmanlık Sözleşmesi
• Hizmet Sözleşmesi vb.
 
    
6-İŞ HUKUKU  
  • İş Sözleşmesi hazırlama,
• İş Sözleşmesinin feshi,
• Uyuşmazlıkların dava yolu ile halli,
• Hukuki Danışmanlık
 
    
7-VERGİ HUKUKU  
  • Ticari işlemler ile ilgili vergi uyuşmazlıklarının çözümü  
    
8-SİGORTA HUKUKU  
  • Gayrimenkul, taşıt, sağlık, hayat ve mali mesuliyet sigortası ve bu konular ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü. 
    
9-BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU  
  • Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve uyuşmalıkların çözümü. 
    
10-İDARE HUKUKU  
  • Tam Yargı Davaları
• İptal Davaları
 
    
11-TÜKETİCİ HAKLARI  
    
12-İCRA VE İFLAS HUKUKU  
    
13-TAHKİM 
    
14-AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞVURUSU  
    
  Yukarıda belirtilen alanlar ile ilgili olarak fakat bu alanlarla ile sınırlı olmamak üzere değişik alanlardaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü. 

 

 

 

Akel Hukuk Bürosu © 2008 | Tasarım RUMEDYA